Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί!

Το κόστος της εγγραφής για το συνέδριο είναι:

Σύνεδροι με εισήγηση (με μέγιστο 3 εισηγήσεις)
Σε εργασίες με περισσότερους από έναν εισηγητές, θα πρέπει ο κάθε συγγραφέας να καταθέσει το κόστος εγγραφής
40€
Σύνεδροι απλοί (παρακολούθηση)20€
Φοιτητές (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί)10€

Η κατάθεση του κόστους εγγραφής θα γίνει στον λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR7101723520005352045052151
(ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:) ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ.ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ

όπου ως δικαιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 83007 και το ΕΠΩΝΥΜΟ του/της πρώτου/ης συγγραφέα της εργασίας (ή του/της συνέδρου για παρακολούθηση).


Σε όλους τους συνέδρους που έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Παρακαλούμε να κάνετε ΕΓΓΡΑΦΗ αφού κάνετε την κατάθεση του κόστους εγγραφής.