Καραφύλλης Αθανάσιος
Καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Βεργέτη Μαρία
Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Μακρής Νικόλαος
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Ρόκκα Αγγελική
Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Σακκά Δέσποινα
Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Σακονίδης Χαράλαμπος
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Στραβάκου Πελαγία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Παπαδόπουλος Σίμος
Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Μάρκος Άγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Κουγιουρούκη Μαρίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Θεοδώρου Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Κουτσοκλένης Αθανάσιος
Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Μαλιγκούδη Χριστίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Μόγιας Αθανάσιος
Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.

Ζιώγου – Καραστεργίου Σιδηρούλα
Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Καρακατσάνης   Παναγιώτης
Ομότιμος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ταρατόρη Ελένη
Ομότιμη Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Τζήκας Χρήστος
τ. Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Αλμπανίδης Ευάγγελος
Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Δημάση Μαρία
Καθηγήτρια Δ.Π.Θ.

Ανδρέου Ανδρέας
Καθηγητής Παν. Δυτ. Μακεδονίας

Αντωνίου Χρήστος
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία
Καθηγήτρια Παν. Δυτ. Μακεδονίας

Θάνος Θεόδωρος
Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων

Κυπριανός Παντελής
Καθηγητής Παν. Πατρών

Νικολάου Γεώργιος
Καθηγητής Παν. Πατρών

Παληκίδης Άγγελος
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Σμυρναίος Αντώνης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Φούκας Βασίλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Χατζηστεφανίδου Σοφία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παν. Κρήτης

Μπέτσας Γιάννης
Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Παληός Ζαχαρίας
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Α.Π.

Κουκουζίκα Δήμητρα
Διδάκτωρ Ιστορίας Α.Π.Θ.