Σύμφωνα με την 1η ανακοίνωση του συνεδρίου και τις σημαντικές ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν:

Μέχρι τις (15 Ιανουαρίου 2023) 5 Φεβρουαρίου 2023 θα πρέπει να σταλεί περίληψη της εργασίας που πρόκειται να ανακοινωθεί στο συνέδριο.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ στο παρακάτω κουμπί

Μέχρι τις 2 Μαΐου 2023 θα πρέπει να σταλεί το τελικό κείμενο της εργασίας για δημοσίευση στα πρακτικά.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ στο παρακάτω κουμπί