Σημαντικές Ημερομηνίες
1η ανακοίνωση συνεδρίου10 Οκτωβρίου 2022
2η ανακοίνωση συνεδρίου12 Δεκεμβρίου 2022
Λήξη υποβολής περιλήψεων
(παράταση)
15 Ιανουαρίου 2023
5 Φεβρουαρίου 2023
Ενημέρωση αποδοχής εργασιών15 Φεβρουαρίου 2023
Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου1 Μαρτίου 2023
Διεξαγωγή συνεδρίου31 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2023
Προθεσμία υποβολής τελικών κειμένων2 Μαΐου 2023
5 Ιουνίου 2023