Οι κύριες θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

Α. Η εξέλιξη των παιδαγωγικών σπουδών

A1. Σπουδές στα Διδασκαλεία και στα Παρθεναγωγεία

A2. Σπουδές στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τις Σχολές Νηπιαγωγών

A3. Σπουδές στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών

A4. Η εξέλιξη των Τμημάτων Νηπιαγωγών σε Επιστημών της Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας

A5. Παιδαγωγικές σπουδές στις Φιλοσοφικές Σχολές

Β. Οι παιδαγωγικές σπουδές στο παρόν και στο μέλλον

B1. Οι παιδαγωγικές σπουδές στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης

B2. Οι παιδαγωγικές σπουδές στη Τμήματα Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγών)

B3. Οι παιδαγωγικές σπουδές στα Τμήματα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

B4. Οι παιδαγωγικές σπουδές σε άλλες χώρες

Γ. Γνωστικά αντικείμενα στις παιδαγωγικές σπουδές

Γ1. Θεωρία της Παιδαγωγικής

Γ2. Ιστορία της εκπαίδευσης

Γ3. Φιλοσοφία της εκπαίδευσης

Γ4. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Γ5. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Γ6. Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης

Γ7. Εκπαιδευτική Πολιτική

Γ8. Διδακτική Μεθοδολογία

Γ9. Διδακτική επιμέρους Επιστημών

Γ10. Σχολική Παιδαγωγική

Γ11. Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Γ12. Γνωστική Ψυχολογία

Γ13. Κοινωνική Ψυχολογία

Γ14. Θετικές επιστήμες στις σπουδές Παιδαγωγικής

Γ15. Νέες Τεχνολογίες και χρήση Τ.Π.Ε.

Γ16. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή

Δ. Πρακτική Άσκηση και παιδαγωγικές σπουδές

Δ1. Η πρακτική άσκηση και η ιστορική της εξέλιξη στις παιδαγωγικές σπουδές

Δ2. Η πρακτική άσκηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα

Δ3. Η πρακτική άσκηση στις Καθηγητικές Σχολές

Δ4. Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια

Ε. Πειραματικά/Πρότυπα σχολεία

Ε1. Ιστορία των πειραματικών σχολείων

Ε2. Ιστορία του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

Ε3. Ιστορία των πρότυπων σχολείων

Ε4. Λειτουργία πειραματικών ή προτύπων σχολείων

ΣΤ. Μεταπτυχιακές σπουδές στην παιδαγωγική

ΣΤ1. Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές σπουδές

ΣΤ2. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης