Τo πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: “Παιδαγωγικές Σπουδές στην ΕλλάδαΠαρελθόν-παρόν-μέλλον“. επιδιώκει να διερευνήσει την εξέλιξη των Παιδαγωγικών Σπουδών στη χώρα μας, όπως έχουν εξελιχθεί στο παρελθόν, όπως εξελίσσονται στις μέρες μας, αλλά και όπως θα εξελιχθούν στο μέλλον. Οι σπουδές Παιδαγωγικής ξεκίνησαν από τις σπουδές στα Διδασκαλεία σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σπουδών, στη συνέχεια με την ίδρυση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών λειτούργησαν για 50 χρόνια ως ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και από το 1982 εξελίσσονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα δασκάλων και Νηπιαγωγών. Σπουδές Παιδαγωγικής εξελίχθηκαν όμως και στις Φιλοσοφικές σχολές της χώρας με τη λειτουργία Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής.