Το Π.Μ.Σ. «Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και  το Εργαστήριο «Ιστορίας της Παιδείας και Εκπαίδευσης» του Π.Τ.Δ.Ε. – Δ.Π.Θ. διοργανώνουν πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: “Παιδαγωγικές Σπουδές στην Ελλάδα. Παρελθόν-παρόν-μέλλον“.

Το πανελλήνιο συνέδριο διοργανώνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του Διδασκαλείου Αλεξανδρούπολης από τον Παιδαγωγό Θεόδωρο Κάστανο.

Μετά την Μικρασιατική καταστροφή το 1922 ο Θ. Κάστανος εγκατέλειψε τους Επιβάτες Ανατολικής Θράκης και τα Αρχηγένεια Εκπαιδευτήρια Θηλέων με κατεύθυνση την Παλαιά Ορεστιάδα (Κάραγατς). Εκεί θα συνενωθούν με τις μαθήτριες των Παρθεναγωγείων Αδριανούπολης και Κωνσταντινούπολης, συγκροτώντας το «Διδασκαλείο Θηλέων Θράκης». Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 έπρεπε να εγκαταλείψει την περιοχή και αφίχθηκε στην Αλεξανδρούπολη (Δεδέαγατς). Στην πόλη βρήκε τις ιδανικές συνθήκες και ζήτησε από την κεντρική Κυβέρνηση την ίδρυση και λειτουργία Διδασκαλείου Θηλέων, που θα είχε αρμοδιότητα την εκπαίδευση κοριτσιών για την στελέχωση των σχολείων της περιοχής. Έτσι ιδρύθηκε το «Διδασκαλείο Θηλέων Θράκης» με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Σήμερα 100 χρόνια μετά τιμούμε την επέτειο αυτή της θεμελίωσης των παιδαγωγικών σπουδών στην Αλεξανδρούπολη. Τιμούμε τη μνήμη του Γενάρχη μας Θεόδωρου Κάστανου.

ΣΚΟΠΟΣ

Τo Συνέδριο επιδιώκει να διερευνήσει την εξέλιξη των Παιδαγωγικών Σπουδών στη χώρα μας, όπως έχουν εξελιχθεί στο παρελθόν, όπως εξελίσσονται στις μέρες μας, αλλά και όπως θα εξελιχθούν στο μέλλον. Οι σπουδές Παιδαγωγικής ξεκίνησαν από τις σπουδές στα Διδασκαλεία σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σπουδών, στη συνέχεια με την ίδρυση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών λειτούργησαν για 50 χρόνια ως ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και από το 1982 εξελίσσονται στα Παιδαγωγικά Τμήματα δασκάλων και Νηπιαγωγών. Σπουδές Παιδαγωγικής εξελίχθηκαν όμως και στις Φιλοσοφικές σχολές της χώρας με τη λειτουργία Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής.

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

  • Μέλη ΔΕΠ
  • Ερευνητές της Παιδαγωγικής
  • Υποψήφιους διδάκτορες
  • Μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • Εκπαιδευτικούς

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α. Η εξέλιξη των παιδαγωγικών σπουδών

A1. Σπουδές στα Διδασκαλεία και στα Παρθεναγωγεία

A2. Σπουδές στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τις Σχολές Νηπιαγωγών

A3. Σπουδές στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών

A4. Η εξέλιξη των Τμημάτων Νηπιαγωγών σε Επιστημών της Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλικίας

A5. Παιδαγωγικές σπουδές στις Φιλοσοφικές Σχολές

Β. Οι παιδαγωγικές σπουδές στο παρόν και στο μέλλον

B1. Οι παιδαγωγικές σπουδές στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης

B2. Οι παιδαγωγικές σπουδές στη Τμήματα Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγών)

B3. Οι παιδαγωγικές σπουδές στα Τμήματα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

B4. Οι παιδαγωγικές σπουδές σε άλλες χώρες

Γ. Γνωστικά αντικείμενα στις παιδαγωγικές σπουδές

Γ1. Θεωρία της Παιδαγωγικής

Γ2. Ιστορία της εκπαίδευσης

Γ3. Φιλοσοφία της εκπαίδευσης

Γ4. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

Γ5. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Γ6. Οργάνωση και Διοίκηση της εκπαίδευσης

Γ7. Εκπαιδευτική Πολιτική

Γ8. Διδακτική Μεθοδολογία

Γ9. Διδακτική επιμέρους Επιστημών

Γ10. Σχολική Παιδαγωγική

Γ11. Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Γ12. Γνωστική Ψυχολογία

Γ13. Κοινωνική Ψυχολογία

Γ14. Θετικές επιστήμες στις σπουδές Παιδαγωγικής

Γ15. Νέες Τεχνολογίες και χρήση Τ.Π.Ε.

Γ16. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή

Δ. Πρακτική Άσκηση και παιδαγωγικές σπουδές

Δ1. Η πρακτική άσκηση και η ιστορική της εξέλιξη στις παιδαγωγικές σπουδές

Δ2. Η πρακτική άσκηση στα Παιδαγωγικά Τμήματα

Δ3. Η πρακτική άσκηση στις Καθηγητικές Σχολές

Δ4. Παιδαγωγική και Διδακτική επάρκεια

Ε. Πειραματικά/Πρότυπα σχολεία

Ε1. Ιστορία των πειραματικών σχολείων

Ε2. Ιστορία του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

Ε3. Ιστορία των πρότυπων σχολείων

Ε4. Λειτουργία πειραματικών ή προτύπων σχολείων

ΣΤ. Μεταπτυχιακές σπουδές στην παιδαγωγική

ΣΤ1. Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές σπουδές

ΣΤ2. Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης