Το κόστος της εγγραφής για το συνέδριο είναι:

Σύνεδροι με εισήγηση (με μέγιστο 3 εισηγήσεις)
Σε εργασίες με περισσότερους από έναν εισηγητές, θα πρέπει ο κάθε συγγραφέας να καταθέσει το κόστος εγγραφής
40€
Σύνεδροι απλοί (παρακολούθηση)20€
Φοιτητές (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί)10€

Η κατάθεση του κόστους εγγραφής θα γίνει στον λογαριασμό:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR7101723520005352045052151
(ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:) ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ.ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΠΘ

όπου ως δικαιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 83007 και το ΕΠΩΝΥΜΟ του/της πρώτου/ης συγγραφέα της εργασίας (ή του/της συνέδρου για παρακολούθηση).


    Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα, μόνο αφού κάνετε την κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στην εγγραφή σας. Θα χρειαστεί να στείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης (αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf ή png)