Υποβολή τελικών εργασιών για δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου

Καταληκτική ημερομηνία: Έως 2 Μαΐου 2023

Παράταση: Έως Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023


Για να δημοσιευτεί η εργασία στα πρακτικά, θα πρέπει να είναι αυστηρά συμμορφωμένη με τις οδηγίες που υπάρχουν στο παρακάτω πρότυπο.


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για να σταλεί το τελικό κείμενο της εργασίας σας.