Υποβολή Περιλήψεων για τις προτεινόμενες ανακοινώσεις

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει λήξει η προθεσμία υποβολής περιλήψεων για το συνέδριο.