Η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, μετά από πολλά μηνύματα που δέχθηκαν, αποφάσισαν να δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων.

Νέα προθεσμία (η οποία θα είναι και αποκλειστική) ορίζεται η Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023.

Recommended Articles