Η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, μετά από πλήθος αιτημάτων, αποφάσισαν να δοθεί παράταση στην ημερομηνία λήξης υποβολής του τελικού κειμένου των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο και πρόκειται να δημοσιευτούν στα πρακτικά.

Νέα προθεσμία (η οποία θα είναι και αποκλειστική) ορίζεται η Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023.

Recommended Articles